Design a site like this with WordPress.com
Začít

Státnice EOV

Zdravím všechny ekonometrické nadšence. Tento dokument obsahuje vypracované otázky ke státnicím z oboru Ekonometrie a operační výzkum. Může je použít kdokoli, kdo bude mít zájem. Rozsah může člověka na první pohled trochu vyděsit, nicméně dokument obsahuje dost příkladů, a když se to proškrtá, není toho tolik, takže žádný stres. V dokumentu chybí všech třináct otázek z Teorie rozhodování, nicméně kdyby někdo převzal iniciativu a zaslal mi své vlastní, přidám je sem.

Protože tenhle dokument je docela rozsáhlý a vznikl v poměrně krátkém čase, nejspíš v něm budou nějaké chyby. Jakoukoli chybu, kterou objevíte, hlašte prosím na lenkafirtova@seznam.cz nebo přímo do komentářů na tomto webu. Časem uploaduju další verzi s opravenými chybami.

Otázky z tohoto dokumentu najdete i rozkouskovaně v sekcích věnovaných jednotlivým předmětům.

Na tomto místě bych chtěla poděkovat všem členům Katedry ekonometrie Vysoké škole ekonomické v Praze za veškeré znalosti, které mi předali, a za skvělý přístup ke studentům, zejména pak Mgr. J. Sekničkové, Ph.D., Ing. J. Zouharovi, Ph.D., Ing. J. Fábrymu., Ph.D., prof. Ing. J. Jablonskému, CSc., prof. RNDr. V. Pánkové, CSc. a v neposlední řadě Mgr. M. Baštovi, Ph.D. z Katedry statistiky a pravděpodobnosti.

%d blogerům se to líbí: